Transparent image
Brandveiligheid image
Transparent image

Bouwplantoetsing
Vraagt u zich af of uw ontwerp voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften zoals gesteld in o.a. het Bouwbesluit en of de juiste uitgangspunten zijn gehanteerd?

 

Tekeningcontrole


Wilt u een beoordeling van uw ontwerp om te bepalen of wordt voldaan aan de indieningsvereisten of dat de uitgangspunten wel correct zijn weergegeven op de uitvoeringstekeningen?

 

Beoordelen specificaties

Wilt u een controle van de toe te passen constructieonderdelen zowel in de voorbereiding als op locatie tijdens de uitvoering?

De praktijk wijst uit dat in het voortraject al de verkeerde keuzes worden gemaakt. Met name een overschrijding van het toepassingsgebied is een veelgemaakte fout. Zeker in scheidingen tussen gesprinklerd en ongesprinklerd gebied, ter plaatse van vluchttrappenhuizen en belendingen kunnen de faalkosten hiermee drastisch gereduceerd worden.

Terug naar boven

Begeleiden van de uitvoering
Worden de voorgeschreven bouwkundige voorzieningen correct toegepast en gemonteerd? Zijn er mogelijk aanvullende constructieve voorzieningen noodzakelijk? Wordt de planning gehaald, is er sprake van meer-/minderwerk?

 

Projectleiding
Maakt de brandveiligheid maar een klein deel uit van een totaalpakket aan werkzaamheden maar bent u op dit gebied niet ter zake deskundig?

 

Opstellen Plan van Aanpak
U wilt diverse werkzaamheden gefaseerd uitvoeren maar u mist de regie hierin? Met een doordacht Plan van Aanpak ziet in één overzicht waar u staat en houdt u de kosten en de planning onder controle.

Terug naar boven


Inspectie
De werkzaamheden aan u bouwwerk zijn nagenoeg afgerond maar u wilt een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van het uitgevoerde werk?

 

Nulmeting
U wilt een inventarisatie van de staat waarin uw bouwwerk verkeert? U twijfelt of u wel voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en wilt hiervan een helder overzicht?

Terug naar boven


Kwaliteitscontrole
Onder het motto “vertrouwen is goed, controleren is beter” een steekproef of integrale controle uit laten voeren?

 

Verscherpt Toezicht
Bouwt u in opdracht van de Rijksoverheid en dient u te voldoen aan de eisen van het Verscherpt Toezicht Brandveiligheid?

Terug naar boven

Brandveiligheid handshake (box small icon)


Advies
Wilt u een deskundige betrekken bij uw plannen om u te voorzien van degelijk onderbouwde adviezen?

 

Overleg Bevoegd Gezag
Heeft u bezoek gehad van een controlerende overheidsinstantie zoals de Brandweer of Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente en wilt u zich laten bijstaan in een overleg met deze instantie? Vraagt u zich of de eisen die zij stellen wel reëel zijn?

Terug naar boven


Cursus
Wilt u de kennis van uw medewerkers op het gebied van brandveiligheid vergroten? Wilt u geïntroduceerd worden in de basisbeginselen of wilt u juist alle ins & outs van de brandwerende bouwkundige voorzieningen in uw bouwwerk te weten komen? Of bent u juist op zoek naar een freelance docent brandveiligheid?

 

Presentatie
Bent u actief binnen uw organisatie om beleid te maken op het gebied van brandveiligheid en wilt u binnen uw bedrijf draagkracht voor dit beleid? Wilt u uw werknemers betrekken bij de implementatie van het beleid en ze overtuigen van de noodzaak van alle maatregelen die hiermee samenhangen?

Als u 1 of meerdere van bovenstaande vragen met “ja” heeft beantwoord neem dan gerust contact met ons op! Samen met u kijken we naar de behoeftestelling om te bepalen of wij u hiermee van dienst kunnen zijn.
Onze specialisten zijn o.a. in het bezit van de volgende kwalificaties:

  • Brandmeester Preventie
  • Bouwbesluitdeskundige PHBO
    • A Algemeen, juridisch, procedures
    • B Modellering en indelen (NEN 2580)
    • C Brandveiligheid
  • VCA-VOL

Daarnaast hebben zij ruime ervaring in de hierboven beschreven vakgebieden bij diverse toonaangevende opdrachtgevers.

Terug naar boven